1. Opatrovateľský kurz 2013 v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
1. opatrovateľský kurz

Dňa 9.10.2013 sa v priestoroch zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. uskutočnili záverečné skúšky 230 hod. opatrovateľského kurzu, kde účastníci kurzu preukazovali svoje vedomosti a zručnosti pred odbornou komisiou. Úspešným absolventom opatrovateľského kurzu odovzal slávnostne certifikáty riaditeľ MEDIK-M, n.o. Milan Matia.

Návrat na obsah