2. Opatrovateľský kurz 2013 v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
2. opatrovateľský kurz

Dňa 11.11.2013 bol otvorený 230 hod. akreditovaný kurz opatrovania v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., kde účastníci kurzu sa pripravujú na budúci výkon opatrovateľskej činnosti po teoretickej a praktickej stránke. Prax účastníkov opatrovateľského kurzu bude vykonávaná v zariadení MEDIK-M, n.o. Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok bude účastníkom kurzu odovzdaný certifikát o ukončení opatrovateľského kurzu riaditeľom MEDIK-M, n.o. Milanom Matiom.

2. opatrovateľský kurz
Návrat na obsah