3. Opatrovateľský kurz 2014 v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
3. opatrovateľský kurz

Dňa 24.11.2014 bol otvorený 230 hod. akreditovaný kurz opatrovania v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., kde účastníci kurzu sa pripravujú na budúci výkon opatrovateľskej činnosti po teoretickej a praktickej stránke. Prax účastníkov opatrovateľského kurzu bude vykonávaná v zariadení MEDIK-M, n.o. Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok bude dňa 17.12.2014 účastníkom kurzu slávnostne odovzdaný certifikát o ukončení opatrovateľského kurzu riaditeľom MEDIK-M, n.o. Milanom Matiom.

3. opatrovateľský kurz
Návrat na obsah