Ambulantné zariadenie MEDIK-M, n.o. s animoterapiou - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Animoterapia - canisterapia v MEDIK-M, n.o.

Ľudia už od nepamäti využívali liečivú symbiózu zvierat rôznym spôsobom. V starovekých civilizáciách sa vyskytuje v písomnej podobe množstvo dôkazov zbožňovania a dokonca až uctievania psov a mačiek. O mačkách vedia svoje tí ktorí si v ich prítomnosti liečili zlomeniny. Pri pradení totiž vydávajú jemné vibrácie, ktoré majú preukázateľne hojivé účinky na kosti.
V Komunitnom centre sociálnych služieb sa okrem ergoterapie začala vykonávať netradičná forma terapie: animoterapia, konkrétne canisterapia čo je v podstate terapia s použitím psov. Vo svete je tento druh terapie veľmi používaný i keď vedci nemajú ucelenú predstavu ako tento druh terapie lieči. Domnievajú sa, že práve klientov citový vzťah k zvieraťu zvyšuje uvoľňovanie interferónu, ktorý posilňuje imunitný systém, a endorfíny, nazývané niekedy aj ako hormóny šťastia, pretože sa uvoľňujú do mozgu a spôsobujú človeku dobrú náladu a pocity šťastia. Ich liečivé pôsobenie do značnej miery súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a samozrejme láskou, ktorú sú zvieratá schopné spontánne prejaviť. Uspokojenie takýchto potrieb, v kombinácii s dotykom živej bytosti pomáha tak uviesť pacienta do lepšieho duševného a psychického stavu. Canisterapia prirodzeným spôsobom rozvíja hrubú a jemnú motoriku, podnecuje verbálnu a neverbálnu komunikáciu, rozvíja orientáciu v priestore a čase, pomáha pri nácviku koncentrácie a pamäti, rozvíja sociálne cítenie a poznávanie, podnecuje k hre a pohybu, prispieva k duševnej rovnováhe a motivácii.

Návrat na obsah