Bezpečnosť klientov zariadenia MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Bezpečnosť klientov zariadenia MEDIK-M, n.o.

Priestory zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. sú monitorované kamerovým systémom s nepretržitým záznamom a zároveň všetky miestnosti sú pripojené na automatický centrálny systém protipožiarnej ochrany DSS.

Hlavným dôvodom zavedenia digitálneho IP kamerového systému a centrálneho systému protipožiarnej ochrany v zariadení sociálnych služieb je zabezpečenie komplexnej starostlivosti o bezpečnosť klientov.

Informácie získané
kamerovým systémom slúžia opatrovateľskému personálu najmä na:

  • skvalitnenie pozorovania klinického stavu klientov,

  • zabezpečenie zvýšenej bezpečnosti pri poskytovaní opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti,

  • monitorovanie pohybu osôb v zariadení,

  • k preventívnym a ochranným opatreniam.Poznámka.

Kamerový systém použitý v zariadení MEDIK-M, n.o. je prevádzkovaný v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. a
vyhlášky č. 164/2013 Z. z. o ochrane osobných informácií. Úplné znenie zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. nájdete tu. Prístup z/do internetu z lokálnej časti siete LAN a WiFi je chránený SPI Firewall-om od renomovaného výrobcu firmy CISCO a DLINK. Celé zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. používa na svojich počítačoch Eset Smart Security a NOD32 Antivírus pre ochranu počítačov proti hrozbám prichádzajúcich z internetu. Všetky osobné údaje  ktoré sú spracovávané v PC sú zabezpečené proti neoprávnenému prístupu a prípadnému zneužitiu štandardným "on the fly" šifrovacím software DriveCrypt Plus Pack 5.21 so šifrovaním AES256 (Advanced Encryption Standard) od renomovanej firmy Securstar.


Kamerový systém MEDIK-M, n.o.
Návrat na obsah