Cenník služieb MEDIK-M, n.o. platný od 1.1.2020 - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
ZpS a ZoS s celoročným pobytom - klientom umiestneným v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. poskytujeme kvalitný štandardný servis s požadovaným počtom odborného personálu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Výška úhrady klienta za poskytnuté sociálne služby závisí od vybraného modelu financovania, veľkosti izby a charakteru poskytovaných služieb. Cena za podávanú stravu je vypočítaná z ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019. Od 1.1.2020 sa cena za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb nemení a zostáva v platnosti cenník platný z roku 2019. Výsledná cena za poskytovanie sociálnej služby sa stanovuje podľa priznaného stupňa odkázanosti nasledovne:

Cenník pre ZpS a ZoS na rok 2020 pre celoročný pobyt.
typ izbystupeň odkázanosti
IV.
stupeň odkázanosti
V.
stupeň odkázanosti
VI.
poznámka
jednolôžková izba
27,80€22,30€21,80€vrátane stravy
dvojlôžková izba
25,40€20,50€19,50€
vrátane stravy
trojlôžková izba
25,40€
20,50€19,50€
vrátane stravy
Úhrada za sociálne služby zahŕňa:
a.) ubytovanie (výška úhrady je závislá na stupni odkázanosti viď. priložená tabuľka),
b.) stravovanie: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera v celkovej výške 6,21€,
c.) obslužné činnosti: pranie, žehlenie, údržba bielizne, upratovanie, celková starostlivosť o klienta 0,50€ za deň,

Doplnkové služby:
d.) štandardné služby (manikúra, pedikúra) nie sú zahrnuté v úhrade za sociálne služby, ale klient si ich musí zaplatiť samostatne.
Cenník ZpS a Denný stacionár - ambulantná forma pre rok 2020.
stupeň
odkázanosti

cena za 1 hodinu
poskytovania soc. služieb
poznámka
III.0,48€za 8 hodín bez obeda
IV.0,47€
za 8 hodín bez obeda
V.
0,46€
za 8 hodín bez obeda
VI.0,45€
za 8 hodín bez obeda
Poznámka: ZpS a Denný stacionár - ambulantná forma minimálny počet hodín pre prijímateľa mesačne 81 hodín, t.j. maximálny počet hodín 184 hodín, pobyt v ambulantnej forme pri 8 hodinách bez obeda.
stupeň
odkázanosti

cena za 1 hodinu
poskytovania soc. služieb
poznámka
III.0,88€pri pobyte menej ako 8 hodín bez obeda
IV.0,87€
pri pobyte menej ako 8 hodín bez obeda
V.
0,86€
pri pobyte menej ako 8 hodín bez obeda
VI.0,85€
pri pobyte menej ako 8 hodín bez obeda
Posledná aktualizácia www stránok bola vykonaná dňa 11.02.2021.
Návrat na obsah