O nás ako o MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Charakteristika MEDIK-M, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je novovybudované a moderné bezbariérové zariadenie špeciálne určené pre seniorov, ktoré samozrejme poskytuje minimálne taký štandard sociálnych služieb aký je obvyklý v členských krajinách Európskej únie. Klientom umiestneným v zariadení ponúkame kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť ktorá im je poskytovaná prostredníctvom vysoko kvalifikovaného personálu s ohľadom na ich špecifické potreby a požiadavky. Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. zabezpečuje svojim klientom prežitie plnohodnotnej, dôstojnej a príjemnej staroby. V zariadení je pravidelne vykonávaná povinná prax pre študentov detašovaného pracoviska Jesséniovej lekárskej fakulty. Kapacita zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je celkovo 47 lôžok pre klientov so stupňom odkázanosti IV. až VI. s celoročným pobytom v zariadení pre seniorov a 40 miest pre klientov v ambulantnej forme.

Umiestnenie zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je v tichej a pokojnej oblasti mesta Martin v tesnom susedstve s množstvom prírodnej zelene a stromov. V objekte sa nachádza vybudovaná oddychová a relaxačná zóna s jazierkom kde sú živé rybky, parkom a altánkom nielen pre samotných klientov ale aj ich rodinných príslušníkov. Oddychová zóna je ohradená plotom od okolia pre zabezpečenie maximálneho kľudu a pokoja našich klientov. Vlastnými finančnými a materiálnymi prostriedkami prevádzkujeme prepravnú službu ktorá zabezpečuje prevoz klientov do zariadenia podľa ich aktuálnych potrieb, prípadne zabezpečuje prevoz na kultúrne aktivity ktoré sú usporiadané zariadením sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.
Návrat na obsah