Dni mesta Martin 2013 - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Dni mesta Martin 2013

V dňoch 20.6 až 23.6.2013 prijali pozvanie na dni mesta Martin delegáti z partnerských krajín Srbska, Maďarska, Nemecka, Holandska, Česka, Poľska a Ruskej federácie. Prítomní delegáti navštívili zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., kde si spoločne prezreli priestory zariadnia. Po zariadení ich sprevádzal riaditeľ MEDIK-M, n.o. Milan Matia. Pre delegátov si pripravili klienti pripravili krátky kultúrny program kde nechýbalo hovorené slovo, verš a pieseň v ich rodnom jazyku.

Návrat na obsah