Definícia pojmu dobrovoľníctvo v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Čo je to vlastne dobrovoľníctvo?
Definícia pojmu dobrovoľníctva v MEDIK-M, n.o.

  • Dobrovoľníctvo je spontánny prejav vlastnej a slobodnej vôle chcieť svojimi schopnosťami, vedomosťami a zručnosťami pomôcť zariadeniu sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.
  • Je to zároveň nezištná schopnosť pomáhať ľuďom ktorí pomoc potrebujú bez nároku na finančnú odmenu.

Dobrovoľníkom môže byť každá uvedomelá osoba, ktorá má vysoké morálne a osobnostné predpoklady vykonávať stanovené úlohy a činnosti ktoré potrebujú iní  ľudia ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. Dobrovoľnícka činnosť umožňuje zvyšovať prirodzený ľudský potenciál, kvalitu života, dokáže posilňovať potrebnú solidárnosť, pričom dobrovoľník svojou činnosťou získava potrebné pracovné referencie pre  budúceho zamestnávateľa.

Záujemca o dobrovoľnícku činnosť sa môže zaregistrovať kliknutím na tento obrázok:

Zmluvu o výkone dobrovoľníckej činnosti v zariadení MEDIK-M, n.o. si môžete stiahnúť tu.

Etický kódex dobrovoľníka si môžete stiahnúť tu.
Dobrovoľnícke centrum zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.
Návrat na obsah