Ergoterapia s hlinou v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Ergoterapia s hlinou

Klienti ambulantnej formy zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. pri ergoterapii. Ak je vidieť, tak klienti zariadenia sadia rastlinky do pripravených kvetináčov pod odborným dohľadom ergoterapeuta. Zariadenie je vybavené množstvom pracovných pomôcok a materiálov, ktoré môžu klienti využívať pri svojej pracovnej činnosti.

Návrat na obsah