Ambulantné zariadenie MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Ergoterapia v MEDIK-M, n.o.

Klienti zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. pri ergoterapii, ktorú vykonávajú pod dohľadom kvalifikovaného ergoterapeuta. Zariadenie je vybavené množstvom pracovných pomôcok a materiálov, ktoré môžu klienti využívať pri svojej pracovnej činnosti.

Návrat na obsah