Hodnotenie účastníkov kurzu - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Ako by ste hodnotili úroveň opatrovateľského kurzu ?
A) Organizačne a materiálne bol kurz výborne pripravený.
B) Privítali by sme viac praktickej prípravy.
C) Privítali by sme viac teoretickej prípravy.
D) Náročnosť záverečných skúšok bola vysoká.
E) Neviem sa k úrovni kurzu vyjadriť.
Návrat na obsah