Rokovania mestského zastupiteľstva o MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Dokumenty mestského zastupiteľstva Martin a MEDIK-M, n.o.

Rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Martin so zariadením sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.

  • Zasadnutie sociálno zdravotnej komisie pri MsZ Martin zo dňa 18.4.2011, materiál z rokovania si môžete stiahnúť tu.

  • Schválenie prenájmu objektov sanatória pre MEDIK-M, n.o. uznesenie č. 59/11, materiál z rokovania si môžete stiahnúť tu.
  • Návrh prevodu majetku Mesta Martin do vlastníctva MEDIK-M, n.o., z 12.10.2011, materiál z rokovania si môžete stiahnúť tu.
  • Odpredaj majetku Mesta Martin do vlastníctva MEDIK-M, n.o., z 27.10.2011, materiál z rokovania si môžete stiahnúť tu.
  • Výsledky hlasovania z 27.10.2011 o odpredaji nehnuteľného majetku MEDIK-M, n.o., si môžete stiahnúť tu.
  • Darovanie nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Martin, z 21.3.2012, materiál z rokovania si môžete stiahnúť tu.
  • Darovanie nehnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Martin, z 26.11.2012, materiál z rokovania si môžete stiahnúť tu.
  • Podpora sociálnych služieb v Komunitnom centre MEDIK-M, n.o. z 25.2.2013, materiál z rokovania si môžete stiahnúť tu.


Návrat na obsah