Naše princípy a hodnoty v zariadení. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Naše princípy a hodnoty

Očakávanie našich klientov a ich príbuzných, sa snažíme v rámci možností zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. vždy naplniť. Náš vzájomný vzťah je založený na dôvere a je pre nás provoradým cieľom. Naše služby ktoré poskytujeme sú založené na základných pilieroch princípov ľudskosti a humanity. Fungovanie zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je špeciálne prispôsobené pre život starších ľudí s ohľadom na ich špecifické potreby a požadovanú zdravotnú starostlivosť.


Našim klientom v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. poskytujeme:


  • ubytovanie podľa osobných požiadaviek a potrieb,

  • nepretržitú zdravotnú a opatrovateľskú starostlivosť poskytovanú kvalifikovaným personálom,

  • celodennú teplú stravu počas celého týždňa, prispôsobenú požiadavkám obyvateľov a ich zdravotnému stavu,

  • lekársku starostlivosť,

  • elektronické monitorovanie pohybu klienta v zariadení sociálnych služieb pomocou elektronického RFID náramku prideleného pri nástupe do zariadenia (na požiadanie),

  • elektronickú rezerváciu zodpovedných pracovníkov zariadenia pomocou automatizovaného rezervačného systému eStretnutie,

  • doplňujúce služby: manikúra, pedikúra, služby holičstva a kaderníctva (hradené klientom),
  • rôznorodé denné aktivity, individuálny program pre klientov,
  • poskytovaná "ústavná" bielizeň (pyžamo, posteľná bielizeň, uterák a iné poskytované a hradené MEDIK-M, n.o.),
  • doprava na základe požiadaviek klientov LSPP (hradené klientom).
Návrat na obsah