Návšteva Mikuláša v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Mikuláš v MEDIK-M, n.o.

Dňa 7.12.2013 o 14,00 hod. zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. navštívi priestory zariadenia Mikuláš s čertom. Budú rozdávať klientom zariadenia darčeky. Pre klientov zariadenia sociálnych služieb a ich príbuzných je pripravený krátky kultúrny program. Mikulášske momenty zachytila aj TV Turiec, ktoré budú odvysielané dňa 18.12.2013. Spoločné fotografie z tejto akcie samozrejme nájdete v našej obrazovej galérii.

On 12/07/2013 by 14.00 hrs. Appliances Community Center of social services MEDIK-M, but Nicholas will visit premises equipment with the Devil. They will be handing out gifts to clients devices. For clients of social service facilities and their relatives is ready short cultural program. Shared photos from this event can be found naturally in our gallery.

Návrat na obsah