Návštevný poriadok MEDIK-M, n.o. platný od 1.1.2013 - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Návštevný poriadok zariadenia MEDIK-M, n.o.

Návštevy v zariadení sociálnych služieb:

  • bez časového obmedzenia v pracovných dňoch a dňoch pracovného pokoja, s výnimkou podávania raňajok, obeda, večere a rannej, obednej a večernej toalety,

  • návštevy nebudú narušovať liečebný režim klientov a domáci poriadok zariadenia,

  • každá návšteva je povinná zapísať sa do knihy návštev,

  • v čase od 18:00 hod do 7:00 hod je v zariadení večerný a nočný kľud, preto žiadame návštevy obmädziť len na nevyhnutné prípady,

  • pri mimoriadnych udalostiach, ako je napríklad vyhlásenie karantény okresným hygienikom, alebo výskytom niektorého závažného ochorenia sú návštevy zakázané,

  • po konzultácii s hlavnou sestrou zariadenia je možná spoluúčasť rodinných príslušníkov (len s návlekmi na obuv a v bielom plášti) pri nácvikoch potrebných výkonov (toaleta, kŕmenie, aplikácia inzulínu + edukácia),

  • podmienkou návštevy klienta je dobrý zdravotný stav rodinného príslušníka, pri náznaku nádchy, chrípky, alebo iného prejavu infekčného ochorenia bude návšteva klienta v zariadení zakázaná,

  • úradné hodiny sú stanovené: Pon - Pia v čase od 13:00 hod do 15:30 hod, na telefónnom čísle +421917794492 si môžete od 8:00 hod do 15:30 hod dohodnúť individuálne stretnutie, konzultáciu.Posledná aktualizácia www stránok bola vykonaná dňa 11.02.2021

Návrat na obsah