Návšteva z Nórska - študenti - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah

V zhruba šesťdesiattisícovom Martine je možno najväčšia koncentrácia Nórov na Slovensku. Takmer tristo mladých nórskych študentov tam študuje medicínu. Do Martina sa v minulom roku podľa Štatistického úradu prisťahovala stovka cudzincov. Deväťdesiati traja z nich boli Nóri, ktorí nastúpili do prvého ročníka Jesseniovej fakulty Univerzity Komenského. V Nórsku je o štúdium lekárskeho odboru nesmierne veľký záujem a na nórskych univerzitách už nemajú dosť voľných miest. Medicínu preto študujú nóri po celej Európe. Zväčša ide o väčšie mestá ako napríklad Budapešť a iné mestá v bývalom východnom bloku.


Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. nadviazalo úzku spoluprácu s nórskymi študentami ktorí študujú na Jesséniovej lekárske fakulte. Študenti v spolupráci so zariadením MEDIK-M, n.o. pre klientov zariadenia pripravilo dňa 27.10.2013 krátky kultúrny program spojený so spoločnou prechádzkou mestom Martin. Fotografie tohoto podujatia nájdete v galérii.


Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5612165/norski-medici-studuju-v-martine.html#ixzz2iZnw9Qiw
Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5612165/norski-medici-studuju-v-martine.html#ixzz2iZncBUC6


The roughly 60,000 Martin can be the largest concentration of Norwegians in Slovakia. Nearly three hundred young Norwegian students studying medicine there. To Martin in the past year by the Statistical Office immigrated hundred foreigners. Ninety-three of them were Norwegians, who entered the first grade Jessenius Comenius University. In Norway, is a medical specialty in great demand and universities no longer have enough seats. Therefore, studying medicine throughout Europe. Usually it's the larger cities such as Budapest.

Community Center of social services MEDIK-M, a non-profit organization developed close cooperation with the Norwegian students who study at JESSENIUS faculty. Students in partnership with the device MEDIK-M, a non-profit organization for client devices prepared on 10/27/2013 short cultural program associated with common Martin walking city. Photos of the event can be found in the gallery.

Read more:  http://www.sme.sk/c/5612165/norski-medici-studuju-v-martine.html#ixzz2iZnw9Qiw
Read more: http://www.sme.sk/c/5612165/norski-medici-studuju-v-martine.html#ixzz2iZncBUC6


Návrat na obsah