Sociálne služby a ich problematika ktoré boli odvysielané v RTVS - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Vedeli ste, čo robiť, kam sa obrátiť o pomoc, ak váš príbuzný ostal imobilný – odkázaný na iných?

Tých dôvodov, kedy a prečo sa tak stane, je nepreberné množstvo. Isté však je, že v takej chvíli sa každá rodina musí zapodievať aj zásadnou otázkou: kto sa bude o ležiaceho človeka starať? Tých nezodpovedaných otázok však býva omnoho viac a aj preto Janka Bleyová oslovila organizátorky Dňa sociálnych služieb, ktorý sa už o necelé dve hodiny začne v bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový háj. Najskôr reaguje Doc. Božena Bušová a po nej Milada Dobrotková, obe z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Nemáte jasno v tom, aké druhy sociálnych služieb existujú, ako získať domáce služby, či umiestnenie v sociálnom zariadení, alebo ako získať posudok o odkázanosti a aké výkony sú hradené zo zdravotného poistenia?


Autor článku: Janka Bleyová
Zdroj: RTVS

V prípade, že sa vami požadovaná informácia tu nenachádza skúste kliknúť tu.

Ste ešte stále zamestnaní na plný úväzok, ale vaši starnúci rodičia potrebujú už viac starostlivosti... Môžete sa obrátiť na základe posúdenia stupňa odkázanosti  seniora na opatrovateľskú službu.

Opatrovateľská služba je v kompetencii samosprávy. Tá často nemá dostatok peňazí, aby mohla poskytovať služby všetkým svojim občanom, poprípade aby dávala príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Nové impulzy na podporu terénnych sociálnych služieb ponúka dotácia fondu sociálneho rozvoja Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Viac Tatiana Šušková s riaditeľkou odboru sociálnych vecí a sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Lídiou Brichovou.



Autor článku: Tatiana Šušková
Zdroj: RTVS

V prípade, že sa vami požadovaná informácia tu nenachádza skúste kliknúť tu.

Hovorí sa: Marec, poberaj sa starec! Odborníci by nám vedeli objasniť korene tohto porekadla.

No našou snahou by malo byť, aby sa naši starkí nikam poberať nemuseli. Aké sú možnosti medzi osamoteným domácim čakaním seniora na návrat jeho blízkych z práce a celoročným pobytom v domove dôchodcov? Zisťoval Michal Herceg.
Situácia v jednotlivých regiónoch Slovenska so sociálnymi službami je rôzna. Našou snahou by však malo byť, tam, kde je to možné, predĺžiť pobyt seniorov v prirodzenom domácom prostredí na čo najdlhší čas.



Autor článku: Michal Herceg
Zdroj: RTVS

V prípade, že sa vami požadovaná informácia tu nenachádza skúste kliknúť tu.

Každý sa lepšie cíti v prostredí, ktoré pozná alebo kde má rodinu či známych. Doma je skrátka doma. Platí to aj v prípade seniorov.

Ak im to ich zdravotný stav dovoľuje, ideálne je, ak ostanú vo svojom prirodzenom prostredí. Potrebnú pomoc – s nákupom, varením či hygienou im môžu denne zabezpečiť terénni sociálni pracovníci. Takéto pracovné miesta by mali vytvárať mestá a obce, väčšina z nich však na to nemá peniaze. Zmeniť to  má národný projekt Podpora opatrovateľskej služby. Otázne však je, čo bude o dva roky – keď sa vyčerpajú všetky zdroje. 

Autor článku: Michal Čabák
Zdroj: RTVS
Téma: Novela zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.

Pozvaní hostia:
  • Lýdia Brichtova, riaditeľka Odboru sociálnych služieb MPSVaR,
  • Jozef Turčány, podpredseda ZMOSu,
  • Milada Dobrotkova, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR.


Autor článku: Jaroslav Barborák
Zdroj: RTVS

V prípade, že sa vami požadovaná informácia tu nenachádza skúste kliknúť tu.
V RTVS o MEDIK-M, n.o.

V dňoch 19.11.2014 až 20.11.2014 zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. navštívila verejnoprávna televízia RTVS za účelom výroby obrazového dokumentu odzrkadľujúceho stav sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku. Vysielanie obrazového dokumentu o sociálnych službách je predbežne naplánované na 6.12.2014 o 15,30 hod.


Návrat na obsah