Október - Mesiac úcty k starším v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
V zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. sa konala kultúrna akcia usporiadaná k "Mesiacu úcty k starším", kde si kolektív zariadenia spoločne s rodinnými príslušníkmi spomenuli na svojich blízkych krátkym kultúrnym programom. Televízia TV Turiec bola pri tom a pripravila pre Vás krátky kultúrny program.
Mesiac úcty k starším v MEDIK-M, n.o.
Návrat na obsah