V domácom prostredí- opatrovateľská činnosť - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah

Opatrovateľská služba v domácom prostredí sa poskytuje plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobslužných úkonoch, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Minimálny stupeň odkázanosti potrebný pre zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domácnosti je stupeň odkázanosti II.

Postup prijímania klienta do opatrovateľskej služby v domácnosti je rovnaký ako v prípade opatrovania v domácom prostredí. Výhoda tejto služby umožňuje poskytnúť opatrovanie klienta minimálne na 1 hodinu.

Opatrovateľka je vybavená osobným automobilom ktorý jej zabezpečuje väčšiu mobilitu v rámci lokality v ktorej zariadenie MEDIK-M, n.o. poskytuje svoje opatrovateľské služby.

Zodpovedná vedúca: Mgr. Marcela Maršalová, tel. +421-(0)-917-794492


Návrat na obsah