Otvorenie Bloku A zariadenia MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Otvorenie bloku A

Dňa 21.12.2011 sa slávnostného otvorenia zúčastnili: primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar, zástupca primátora mesta Martin Ing. Milan Malík, odbor sociálnych vecí ŽSK Mgr. Marta Pauková, vedúca Odboru spoločenských služieb MsÚ PhDr. Katarína Tomášová, vedúca Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Martin Mgr. Kristína Čuboňová, riaditeľ Detského domova v Martine Ing. Peter Belica, Ing. Rudolf Kulman, Ivica Kulmanová konateľ MEDIK-M, s.r.o., praktický lekár pre dospelých MUDr. Viera Borščová, praktický lekár pre dospelých MUDr. Mária Schmidtová, poslanec mesta Martin - časť Sever Mgr. Ján Zuberec, riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb Mgr. Ladislav Bíro, konateľ Senium Medica s.r.o. Michal Kmeť, konateľ RAPID s.r.o. Ing. Pavel Szépe a iní.


Návrat na obsah