Otvorenie Bloku B zariadenia MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Otvorenie bloku B

Otvorenie bloku B bolo dňa 3.7.2012, ktorého sa zúčastnili: minister práce a sociálnych vecí v zastúpení Ing. Mgr. Štefana Konečného, zástupkyňa odboru sociálnych vecí a zdravotníctva, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva mesta Martin PhDr. Katarína Tomášová, vedúca Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Martin Mgr. Kristína Čuboňová, Ivica Kulmanová konateľ MEDIK-M, s.r.o., konateľ Senium Medica s.r.o. Michal Kmeť a iní.

Návrat na obsah