Otvorenie Bloku C zariadenia MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Otvorenie bloku C

Otvorenie bloku C bolo dňa 15.11.2012 za účasti primátora Mgr. art. Andreja Hrnčiara, generálna riaditeľka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcie sociálnej politiky JUDr. Nadežda Šebová, generálny riaditeľ spoločnosti SIEMENS Bratislava Vladimír Slezák, zástupkyňa odboru sociálnych vecí a zdravotníctva, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva mesta Martin PhDr. Katarína Tomášová, vedúca Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Martin Mgr. Kristína Čuboňová, Mgr. Vránová za odbor sociálnych vecí ŽSK, praktický lekár pre dospelých MUDr. Mária Schmidtová, Ivica Kulmanová konateľ MEDIK-M, s.r.o., konateľ RAPID s.r.o. Ing. Pavel Szépe, konateľ Senium Medica s.r.o. Michal Kmeť a iní.

Návrat na obsah