Slávnostné otvorenie parku v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Otvorenie parku v MEDIK-M, n.o.

Dňa 20.6.2014 bolo v priestoroch zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. slávnostné otvorenie nového oddychového a relaxačného parku. Na úvod všetkých prítomných privítal riaditeľ zariadenia MEDIK-M, n.o. Milan Matia. Na otvorení parku boli prítomní poslanci Mgr. Ján Zuberec a pracovníci mestského úradu mesta Martin odboru sociálnych služieb PhDr. Katarína Tomášová. Na otvorení sa zúčastnili hostia spoločne s klientami zariadenia MEDIK-M, n.o. aby si spoločne pozreli krátky kultúrny program ktorí pre nich pripravili klienti zariadenia, deti. Nechýbalo tu krásne hovorené slovo, veršovačka, ale i spev a nádherná hudba ktorú vylúdili pod rukami mladých hudobníkov rôzne hudobné nástroje. Ďalším zaujímavým bodom programu ktorí pre prítomných pripravili bolo predstavenie "Tvorivých dielní", kde si mohli všetci prítomní pozrieť, čo všetko sa dá vytvoriť a vyrobiť vlastnými rukami nielen na hrnčiarskom kruhu ale aj z rôznych materiálov čo sa povaľujú bez úžitku doma na povale.

Návrat na obsah