Vianočné oblátky v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Pečenie vianočných oblátok
Počas prípravy slávnostnej večere piekli vianočné oblátky zahraniční študenti medicíny Jesséniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Vidíte, že nemali problém obsluhovať zariadenie na pečenie vianočných oblátok a trubičiek a navyše im táto činnosť robila radosť a mnohé slovenské zvyky sa podobajú ich zvykom.
Návrat na obsah