Personál zariadenia MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Personál zariadenia MEDIK-M, n.o.
Personál zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je multidisciplinárny tím, ktorý je svojimi možnosťami a schopnosťami pripravený splniť klientovi všetky jeho štandardné požiadavky.


Zloženie pracovného tímu zariadenia MEDIK-M, n.o.:

  • sociálny pracovník,
  • zdravotné sestry,
  • zdravotní asistenti,
  • ergoterapeuti,
  • fyzioterapeut,
  • externý psychológ,
  • od februára 2015 externý supervízny pracovník,
  • opatrovateľky.

Všetci zamestnanci zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. spĺňajú náročné etické, morálne hodnoty a riadia sa prijatým vnútorným etickým kódexom zariadenia MEDIK-M, n.o.

V zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. zdravotnú starostlivosť zabezpečuje zmluvný všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Ján Michna.
Kontakt: +421-(0)-43-4239098, web: www.michna-medical.gnojek.net, email: michnamedical@gmail.com
Návrat na obsah