Prechádzka mestom Martin spoločne s nórskym študentami - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Prechádzka mestom s nórskymi študentami

Dňa 27.10.2013 sa klienti zariadenia MEDIK-M, n.o., riaditeľ zariadenia Milan Matia spoločne s pracovníkmi zariadenia a nórskym študentami (Emte - Nórsko, Tora - Írsko, Lena - Poľsko) Jesséniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine sa boli spoločne poprechádzať po meste Martin. Spoločne si pozreli pešiu zónu v centre mesta, zastavili sa na malé občerstvenie a urobili si malú prehliadku známych i neznámych uličiek mesta Martin. Všetkým klientom sa táto akcia veľmi páčila a na vlastné oči mohli sledovať dianie okolo seba. Spoločná prechádzka zanechala hlboký dojem v nás všetkých a istotne si ju čoskoro zopakujeme. Na fotografiách vidíte zamestnancov MEDIK-M, n.o. Mgr. Maršalovú, Mgr. Štrbovú a riaditeľa Milana Matiu. V galérii nájdete množstvo fotografií ktoré Vám povedia viac o tejto akcii ako tisíc slov.

On 10/27/2013, clients MEDIK-M, Director of the Milan Matia together with staff facilities and Norwegian students (Emte - Norway, Tora - Ireland, Lena - Poland) JESSENIUS Comenius University in Martin jointly stroll around the city of Martin. Together you look pedestrian zone in the center of town, stopped at a small snack and do a little tour of known and unknown streets of Martin. All clients, this event really enjoyed myself and could watch events around them. Common walk left a deep impression on all of us, and surely it will soon repeat. In the photos you can see employees MEDIK-M, but Mgr. Maršalová, Mgr. Štrbová and director MEDIK-M Milan Matia. In the gallery you will find lots of photos that tell more about the event than a thousand words.

Návrat na obsah