Prepravná služba MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Prepravná služba MEDIK-M, n.o.

Všetkým klientom zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. ponúkame možnosť využívať špeciálne upravené pre telesne postihnutých - imobilných klientov 9 (8+1) miestne osobné motorové vozidlo Fiat Ducato ktoré je určené na prepravu klientov podľa ich špecifických požiadaviek. Vozidlo je využívané na prepravu klientov do zariadenia a späť, pričom je najmä používané pre oddychové, relaxačné aktivity a pri organizácii rôznych kultúrnych podujatí ktoré sú poriadané pre klientov zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o..


Prepravu klientov zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. zabezpečuje profesionálni vodiči: Pavel Rabiňák a Ing. Ivan Majer, Ján Kučík.
Návrat na obsah