Prevádzkový poriadok MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Prevádzkový poriadok MEDIK-M, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. pred začiatkom svojej činnosti predložilo Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Martine na schválenie tento prevádzkový poriadok, ktorý je nevyhnutný kvôli zákonnej legislatíve SR a tento prevádzkový poriadok si môžete stiahnúť  z našich stránok tu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Martine                                   
Kuzmányho 27                                                             
036 80 Martin
web: www.ruvzmartin.sk
email: ruvzmt@uvzsr.sk


Prevádzkový poriadok MEDIK-M, n.o.
Návrat na obsah