Prihláška na kurz opatrovania organizovaná v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Prihláška na kurz

Cena akreditovaného kurzu opatrovania je stanovená na 200€. Po úspešnom ukončení kurzu záverečnými skúškami obdrží účastník kurzu certifikát v jazyku nemeckom a anglickom ktorý ho oprávňuje vykonávať pracovnú činnosť vo všetkých krajinách Európskej únie. Pred absolvovaním kurzu je nutné zložiť finančnú zálohu vo výške 100€.

Bližšie informácie o kurze opatrovania:
od 7,00 hod. do 15,30 hod. na telefónnych číslach: +421434221224, +421434221225, +421915884106, +421917794492.

Prihlášku na kurz opatrovania si môžete stiahnúť tu, alebo kliknutím na zobrazený vzor prihlášky, prípadne pomocou nižšie zobrazeného QR kódu priamo do mobilu.


Poznámka.
Výsledná cena za školenie môže byť po vzájomnej dohode upravená podľa špecifických požiadaviek školiteľa a záujemcu o kurz.


Návrat na obsah