Registrácia dobrovoľníka na dobrovoľnícku činnosť v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Registračný formulár dobrovoľníka

muž
žena


 Sociálna oblasť (seniori, deti, nezamestnaní, bezdomovci)
 Kultúrna oblasť (kultúrne podujatia)
 Športová oblasť (organizovanie športových podujatí, prechádzky, krúžky)
 Ochrana životného prostredia

 V zariadení sociálnych sužieb
 V domácom prostredí

 Pondelok
 Utorok
 Streda
 Štvrtok
 Piatok
 Sobota
 Nedeľa
Ak by ste mali záujem ako dobrovoľník do projektu Dobrovoľníckeho centra zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. zapojiť sa, môžete nás kontaktovať prostredníctvom email-u na adresu zariadenia medikm@medik.sk, alebo telefonicky na čísle +421917794492.
Návrat na obsah