Rozširovanie existujúceho zariadenia - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Rozširovanie zariadenia
Od začiatku marca 2016 sa v priestoroch zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. začali plánované stavebné úpravy. Po ukončení stavebných prác v objekte pribudne 6 lôžok pre celoročnú pobytovú formu a 10 miest pre denný stacionár. Väčšia kapacita zariadenia by mala dopomôcť okoliu regiónu Martin uspokojiť zvýšený dopyt po poskytovaní sociálnych služieb. O priebehu stavených prác Vás budeme priebežne informovať na našich internetových stránkach.
Návrat na obsah