Práce klientov v zariadení. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Ručné práce klientov

V tejto sekcii www stránok MEDIK-M, n.o. klienti zariadenia MEDIK-M, n.o. prezentujú svoje ručné práce, ktoré vytvárajú v rámci ergoterapeutických cvičení pod dohľadom kvalifikovaného ergoterapeuta nielen klienti umiestnení v ambulantnej forme, ale aj klienti zo zariadenia sociálnych služieb.

Návrat na obsah