Slávnostné otvorenie v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Slávnostné otvorenie oddychového parku.

Dňa 20.6.2014 bolo v priestoroch zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. slávnostné otvorenie oddychového a relaxačného parku. Na úvod všetkých prítomných privítal riaditeľ zariadenia MEDIK-M, n.o. Milan Matia. Na otvorení parku boli prítomní poslanci Mgr. Ján Zuberec a pracovníci mestského úradu mesta Martin odboru sociálnych služieb PhDr. Katarína Tomášová. Na otvorení sa zúčastnili hostia spoločne s klientami zariadenia MEDIK-M, n.o. aby si spoločne pozreli krátky kultúrny program ktorí pre nich pripravili klienti zariadenia a hlavne deti. Nechýbalo tu krásne hovorené slovo, veršovačka, ale i spev a nádherná hudba ktorú vylúdili pod rukami mladých hudobníkov rôzne hudobné nástroje. Ďalším zaujímavým bodom programu ktorí pre prítomných pripravili bolo predstavenie "Tvorivých dielní", kde si mohli deti a všetci prítomní pozrieť, čo všetko sa dá vytvoriť a vyrobiť vlastnými rukami nielen na hrnčiarskom kruhu ale aj z rôznych materiálov čo sa možno povaľujú bez úžitku doma na povale.

Návrat na obsah