Prístup k informáciám zo zákona č. 211/2000 Z. z. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Slobodný prístup k informáciám - žiadosť o poskytnutie informácií

Ak chcete získať požadované informácie, podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné vami požadované podanie písomnou formou resp. ústne v súlade s § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a na základe zákona č. 207/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístpe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií. Žiadosť je možné podať osobne v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, 036 01 Martin, Slovensko, prípadne elektronicky email-om na adrese medikm@medikm.sk, alebo na marcela.marsalova@gmail.com.

Ak požadujete informácie od konkrétneho pracovníka MEDIK-M, n.o. využite možnosť automatizovaného rezervačného systému "eStretnutie" v Privátnej sekcii na zorganizovanie osobného stretnutia. Po zadaní požadovaných údajov Vám systém umožní naplánovať stretnutie.

Zákon č. 211/2000 Z. z. si môžete stiahnúť tu.
Zákon č. 207/2008 Z. z. si môžete stiahnúť tu.


Žiadosť o poskytnutie informácie vo formáte MS Word si môžete stiahnúť tu a pre formát PDF tu.


Posledná aktualizácia www stránok bola vykonaná dňa 11.02.2021.

Návrat na obsah