Štandardy sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Štandardy zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.

Štandardy MEDIK-M, n.o. boli vytvorené na základe teoretických a praktických skúseností v spolupráci s užívateľmi i poskytovateľmi sociálnych služieb. Vzhľadom na to, že vznikli na takomto základe, možno ich považovať za všeobecne platnú pred o tom, ako má vyzerať kvalitná poskytovaná sociálna služba.
Štandardy ktoré sú prijaté v MEDIK-M, n. o. sa týkajú všetkých poskytovaných sociálnych služieb, a preto sú formulované všeobecne.
K väčšiemu pochopeniu pojmu štandard vám pomôžu opísané kritériá uvedené na záver príslušnej kapitoly.
Štandardy sú na kritériá rozložené nielen z dôvodu zrozumiteľnosti ale najmä preto, aby bolo možné jednoducho posúdiť, či dané služby, alebo požiadavka daný štandard spĺňajú. Kritériá sú totiž veľmi jednoducho merateľné a následne porovnateľné.
Merateľnosť kritérií je dôležitá pre nás poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých zaujíma kvalita vlastných služieb. Porovnaním jednotlivých kritérií so skutočnosťou možno ľahko zistiť, čo je v zariadení v poriadku a čo je potrebné zmeniť. Ak takéto posúdenie budete robiť vo svojom zariadení sami, hovorí sa tomu sebahodnotenie.

Štandardy Komunitného centra sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.
Návrat na obsah