Termíny opatrovateľského kurzu v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Termíny opatrovateľských kurzov
Dátum konania kurzu
Miesto konania 230 hod. akreditovaného kurzu opatrovaniaPočet
účastníkov
kurzu
Maximálny
počet
účastníkov
kurzu
od 4.6.2012
do 9.7.2012
MEDIK-M, n.o. Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, 036 01 Martin
520
od 19.11.2012
do 16.12.2012
MEDIK-M, n.o. Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, 036 01 Martin920
od 16.9.2013
do 9.10.2013
MEDIK-M, n.o. Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, 036 01 Martin
1220
od 11.11.2013
do 9.12.2013
MEDIK-M, n.o. Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, 036 01 Martin
620
od 24.11.2014
do 17.12.2014
MEDIK-M, n.o. Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, 036 01 Martin
820
od 19.10.2015
do 20.11.2015
MEDIK-M, n.o. Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, 036 01 Martin
520
od 15.2.2016
do 17.3.2016
MEDIK-M, n.o. Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, 036 01 Martin
1020
od 10.11.2016
do 23.12.2016
MEDIK-M, n.o. Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, 036 01 Martin
920
Posledná aktualizácia www stránok bola vykonaná dňa 11.02.2021.
Návrat na obsah