Veľkonočný košík z MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Veľkonočný košík
V zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. klienti vyrábali veľkonočné predmety. Na začiatok je to veĺkonočný košík a v pláne majú ešte množstvo pravých veľkonočných predmetov.
Veľkonočný košík z MEDIK-M, n.o.
Návrat na obsah