Verejné obstarávanie MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Uverejňovanie zmlúv MEDIK-M, n.o.

V tejto sekcii www stránok budú uverejňované všetky informácie týkajúce sa verejného obstarávania zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.


Výzva k predloženiu cenovej ponuky MM-1/2018 - Celodenné stravovanie pre seniorov v sociálnom zariadení MEDIK-M, n.o.

Prílohy súťažných podkladov na stiahnutie

Návrat na obsah