Vianočné pečenie s medikm v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Vianočné pečenie s medikmi

Dňa 24.11.2013 v zariadení sociálnych služieb sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. budú klienti zariadenia spoločne s nórskymi (Emte), írskymi (Tora), poľskými (Lena) študentami medicíny Jesséniovej lekárskej fakulty spoločne piecť tradičné vianočné koláče a cukrovinky obvyklé v príslušných krajinách a na Slovensku. Zariadenie pri pečení reprezentovali klienti ambulantnej formy Melánia Czetöová a Terézia Pacnerová. Klienti spolu s rodinnými príslušníkmi sa takto spoločne podelia o radosť zo spoločného pečenia a ochutnávania vianočných dobrôt. Predvianočná atmosféra vzájomne priblížila študentov a klientov zariadenia, ktorí sa vzájomne spoznávali a rozprávali si svoje zvyky a obyčaje zo svojich krajín. Spoločné fotografie z tejto akcie nájdete samozrejme v našej galérii.

On 11/24/2013 at the Community Centre facilities of social services MEDIK-M, but Clients are devices together with Norway (Emte), Ireland (Tora), Poland (Lena) medical students JESSENIUS faculty together to bake traditional Christmas cakes and sweets in the respective countries and Slovakia. Clients together with family members to read together to share the joy of baking and tasting joint Christmas goodies. Christmas atmosphere each approached students and clients of the facility, who learned about each other and talking their customs and traditions of their countries. Shared photos from this event can be found naturally in our gallery.

Návrat na obsah