Slávnostné vianočné zasadnutie MsÚ - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Vianočné zasadnutie poslancov MSÚ

Dňa 19.12.2013 o 9,00 hod. sa v priestoroch zasadacej sály Mestského úradu uskutočnilo slávnostné vianočné zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva mesta Martin. Rokovanie poslancov netradične predchádzal krátky kultúrny program ktorý si pripravili seniori zo zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. a detský folklórny súbor Turiec. Prítomným poslancom, novinárom, občanom vytvorili seniori spolu s deťmi nádhernú vianočnú atmosféru pomocou vianočných veršov, piesní v hudobnom doprovode harmoniky a neodmysliteľných husličiek. Na záver odmenili poslanci deti a seniorov za ich nádherné vystúpenie búrlivým potleskom, pričom ich deti vzápätí obdarovali symbolickým vianočným darčekom. Pred vstupom do zasadacej miestnosti boli vystavené ručné práce klientov zariadenia ktoré si mohli prítomní zakúpiť za dobrovoľný príspevok.


Krátky obrazový záznam zo slávnostného zasadnutia poslancov mesta Martin a vystúpenie seniorov zo zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. spoločne s detským folklórnym súborom Turiec zo dňa 19.12.2013.

Návrat na obsah