Vzorový certifikát kurzu opatrovania - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Vydanie certifikátu

Po úspešnom ukončení 230 hod. opatrovateľského kurzu záverečnými skúškami obdrží účastník akreditovaného opatrovateľského kurzu certifikát v nemeckom a anglickom jazyku ktorý ho oprávňuje vykonávať pracovnú činnosť vo všetkých krajinách Európskej únie. Vydaný certifikát o ukončení akreditovaného kurzu opatrovania obsahuje viaceré ochrany proti neoprávnenému kopírovaniu a pozmeňovaniu dokumentov čím prirodzene ochraňuje budúcich zamestnávateľov pred zamestnaním nekvalifikovaných pracovníkov, alebo podvodníkov.

Návrat na obsah