Zápis do registra poskytovateľov - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Zápis v registri poskytovateľov soc. služieb

Táto sekcia stránok obsahuje žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb ktoré predložil štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. pri registrácii MEDIK-M, n.o. Milan Matia na odbore sociálnych služieb ŽSK v Žiline.

Aktu
álny zoznam poskytovateľov sociálnych služieb pre Žilinský samospávny kraj si môžete stiahnúť tu.

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb si môžete prezrieť na www stránkach Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny:
http://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/.

Žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb
Návrat na obsah