Zbierka cestovín pre viacpočetné rodiny v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Dobrovoľná zbierka cestovín
Komunitné centrum sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. na Východnej 20 v Martine Vás pozýva dňa 13.9.2015 o 15,00 hodine na benefičný koncert PAVOL HAMMEL. Koncert sa uskutoční v parku pri sociálnom zariadení. Vstup na koncert – priniesť 0,5 kg balík cestovín (kolienka). Zámer koncertu je podporiť dobrovoľnícku činnosť v sociálnej oblasti, pomôcť seniorom s nízkym príjmom, ktorí potrebujú sociálnu pomoc a z finančného dôvodu si ju nemôžu dovoliť a podporiť mnohopočetné rodiny. Možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti je jednoduchá - vyplniť dotazník na www.medikm.sk.
Od 7.9.2015 až do 11.9.2015 sa môžu zapojiť všetci občania v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. v zariadení MEDIK-M, n.o. Východná 20 Martin do dobrovoľnej zbierky cestovín. Zbierkou chceme podporiť mnohopočetné rodiny a seniorov, ktorí majú nízky príjem. Výťažok zbierky odovzdáme pred koncertom Pavla HAMMELA zástupcovi mesta Martin. V prípade otázok volajte +421918755565.
Registrácia dobrovoľníka pomocou QR-kódu.
Občania seniorom, viacpočetným rodinám a mestu Martin
Návrat na obsah