Zbierka ryže pre viacpočetné rodiny v MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Dobrovoľná zbierka ryže
Komunitné centrum sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. na Východnej 20 v Martine Vás pozýva dňa 21.6.2015 o 14,00 hodine na benefičný koncert Milo Kráľ Band. Koncert sa uskutoční v parku pri sociálnom zariadení. Vstup na koncert – priniesť 1 kg balík ryže. Zámerom koncertu je podporiť dobrovoľnícku činnosť v sociálnej oblasti, pomôcť seniorom s nízkym príjmom, ktorí potrebujú sociálnu pomoc a z finančného dôvodu si ju nemôžu dovoliť a podporiť mnohopočetné rodiny. Možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti je jednoduchá - vyplniť dotazník na www.medikm.sk.
Registrácia dobrovoľníka pomocou QR-kódu.
Občania seniorom a mestu Martin
Návrat na obsah