Elektronická žiadosť o prijatie do zariadenia - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
Elektronický formulár žiadosti o umiestnenie klienta do zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.

 Bc.
 Ing.
 MUDr.
 Mgr.
 PhDr.


slobodný/á
ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdovec/vdova
žije s druhom/družkou

25-26
24-00
27-00

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Odoslaním údajov súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah