Informácie - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
Základné informácie o poskytovaných sociálnych službách
v Zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.
Návštevné hodiny
sú bez obmedzenia s výnimkou :
  • raňajok , obeda, večere
  • rannej, obednej a večernej toalety,
Prosíme návštevníkov o dodržiavanie hygienických pravidiel a používanie návlekov. V čase od 18.00 hod do 07.00 prebieha večerný a nočný kľud, návštevy v tomto čase prosíme obmedziť na nevyhnutné prípady.
Stravovanie
Strava podávaná klientom je pestrá, čerstvá a chutná. Okrem podávanej racionálnej stravy zohľadňujeme u klienta aj predpísanú diétu (diabetickú, šetriacu, kašovitú). K strave podávame čerstvú zeleninu a ovocie vždy v surovom stave vo forme šalátov a vo vyváženom pomere mliečne výrobky. Bližšie informácie o harmonograme vydávania stravy nájdete tu.
Režim dňa
Hlavnou úlohou zariadnia sociálnych služieb je zaistiť svojim klientom duševnú a psychickú pohodu. Preto je potrebné dodržiavať pri návštevách stanovený režim dňa zariadenia, aby nedochádzalo narušovania pohody a súkromia klientov ktorí sú umiestnení v zariadení.
Postup pri prijatí do zariadenia
Postup prijatia do zariadenia závisí od druhu poskytovanej sociálnej služby. Bližšie informácie o postupe pri prijatí  do zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. na konkrétnu formu sociálnej služby nájdete v menu "Služby".
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah