Režim dňa v zariadení MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Režim dňa v MEDIK-M, n.o.

Režim dňa v zariadení sociálnych služieb
MEDIK-M, n.o.

Čas

Činnosť s klientom

od 6,00 hod. do 7,00 hod

prebúdzanie klientov a podávanie liekov,

od 7,00 hod. do 8,00 hod.

vykonávaná ranná toaleta, sprchovanie, prezliekanie, úprava lôžka, vetranie izieb, príprava klientov na vyšetrenie,

od 8,00 hod. do 9,00 hod.

vykonávaná aplikácia inzulínu, výdaj raňajok, kŕmenie klientov podľa potreby, prezliekanie posteľnej bielizne,

od 9,00 hod. do 10,00 hod.

vykonávaná kontrola zdravotného stavu všetkých klientov, individuálna kultúrno-záujmová činnosť s klientami podľa plánu činnosti,

od 10,00 hod. do 11,00 hod.

podávaná desiata, konzultácie so zmluvným ošetrujucim lekárom podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta, absolvovanie odborného vyšetrenia,

od 11,00 hod. do 12,00 hod

vykonávaná rehabilitácia prostredníctvom fyzioterapeuta cez ADOS,

od 12,00 hod. do 13,00 hod.

aplikácia inzulínu, výdaj obeda, podávanie liekov,

od 13,00 hod. do 14,00 hod.

vykonávaná obedná toaleta, ukladanie klientov na odpoludňajší spánok,

od 15,00 hod. do 16,00 hod.

podávaný olovrant, aktivácia klientov formou rozhovoru, sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu, kultúrno-záujmová činnosť s klientami,

od 17,30 hod. do 18,30 hod.

aplikácia inzulínu, výdaj večere, podávanie liekov,

od 19,00 hod. do 20,00 hod.

večerná toaleta, ukladanie klientov na spánok,

od 20,00 hod. do 21,00 hod.

podávaná druhá večera pre diabetických klientov a podávanie predpísaných liekov klientom,

od 22,00 hod. do 6,00 hod.

nočný kľud, počas noci je zabezpečovaná individuálna starostlivosť o imobilných a inkontinentých pacientov, je vykonávaná písomná agenda službukonajúcej sestry a opatrovateľkami.

Poznámka.

Osobná hygiena klienta umiestneného v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. sa vykonáva podľa jeho skutočnej potreby. Ak je to potrebné tak sa
osobná hygiena klienta vykonáva opakovane aj niekoľko krát denne.

Posledná aktualizácia www stránok bola vykonaná dňa 11.02.2021.
Návrat na obsah