Aktuálne novinky zapisované do CMS pre MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsahDôležité upozornenie.
Pred uverejňovaním v tejto sekcii stránok je potrebné prihlásenie sa v sekcii "Privátna zóna - Login".


Aktuality v zariadení Komunitného centra sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.

Na stránke www.medikm.sk bola zverejnená "Výzva k predloženiu cenovej ponuky na celodenné stravovanie v zariadení sociálnych služieb" pod číslom MM-1/2018. Bližšie podrobnosti nájdete kliknutím na tento link http://medikm.sk/verejne_obstaravanie.html"

Dňa 30.11.2014 sa v zariadení MEDIK-M, n.o. vyrábali vianočné trubičky a oblátky. Cesto už bolo namiešané a Mgr. Štrbová sa pustila do výroby vianočných dobrôt.

Dňa 7.12.2014 o 13,00 hod sa bude v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. variť vianočná kapustnica. Patronát nad touto akciou si vzal sám riaditeľ Milan Matia. Varenie vianočnej kapustnice bude o to zaujímavejšie, že sa jej zúčastnia aj zahraniční študenti medicíny Jesséniovej lekárskej fakulty, ktorých ideme zasvätiť do tajomstiev receptúry vianočnej kapustnice a iných typicky vianočných slovenských jedál. Tešíme sa na účasť zo strany ambulantnej formy zariadenia ktorých plánujeme vianočnými jedlami pohostiť. Fotografie z tejto akcie Vám samozrejme prinesieme prostredníctvom našej internetovej stránky. Recept tradičnej vianočnej kapustnice od Milana Matiu Vám samozrejme prinesieme po ukončení akcie na našich stránkach, aby ste si aj vy mohli vychutnať vianočnú chuť pravej slovenskej kapustnice.


Dňa 6.12.2014 o 15,30 hod. bude odvysielaný dokument o zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. na RTVS.

Dňa 19.11.2014 bude v zariadení MEDIK-M, n.o. nakrúcať verejnoprávna STV obrazový dokument o sociálnych službách na Slovensku. O tejto udalosti vás budeme informovať na našich www stránkach.

V mesiaci november 2014, t.j. 24.11.2014 sa bude v zariadení Komunitného centra sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. konať 220 hod. opatrovateľský kurz. Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu dostane účastník medzinárodne platný certifikát v nemeckom a anglickom jazyku.

Dňa 12.10.2014 sa uskutoční spoločné pečenie klientov zariadenia Komunitného centra MEDIK-M, n.o. a nórskych študentov medicíny Jesseniovej lekárskej fakulty spojeného s besedou o svojich krajinách a zvykoch. Organizačne to bude ako vždy zabezpečovať riaditeľ MEDIK-M, n.o., Milan Matia. Fotografie z tejto spoločnej akcie nájdete samozrejme v našej galérii, Youtube a na Facebook-u.

Dňa 4.10.2014 sa klienti Komunitného centra sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. zúčastnia spoločne na prechádzke mestom Martin. Organizačne to zabezpečuje sám riaditeľ MEDIK-M, n.o. Milan Matia. Veríme, že bude pekné počasie a všetkým zúčastneným dobre padne takáto malá prechádzka.

V zariadení Komunitného centra MEDIK-M, n.o. je spustená mobilná 24h opatrovateľská služba v domácnosti sa poskytuje plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobslužných úkonoch, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Minimálny stupeň odkázanosti potrebný pre zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domácnosti je stupeň odkázanosti II. Bližšie informácie nájdete tu.

Dňa 20.8.2014 v zariadení Komunitného centra MEDIK-M, n.o. oslávila svoje 80. narodeniny Marienka Žilková. TV Turiec bola pri tom a krátky obrazový záznam si môžete pozrieť tu.

V polovici septembra 2014 bude otvorený v zariadení MEDIK-M, n.o. 220 hod. kurz opatrovania.

Sociálne domovy dostanú čoskoro hviezdičky ako hotely, bližšie informácie nájdete na www.pravda.sk.

Dňa 10.7.2014 sa bude v Komunitnom centre sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. opäť grilovať. Ako vždy patronát nad "grilovačkou" si vzal riaditeľ zariadenia MEDIK-M, n.o. Milan Matia, dúfame, že bude pekné počasie aby bola grilovačka dokonalá. Fotografie si čoskoro budete môcť pozrieť tu.

TV Turiec uverejnila vo svojom spravodajstve dňa 25.6.2014 krátku reportáž o slávnostnom otvorení oddychového a relaxačného parku v zariadení MEDIK-M, n.o., reportáž si môžete pozrieť v skrátenej podobe aj na našom web-e http://medikm.sk/otvorenie-parku.html.

Dňa 20.6.2014 bolo v priestoroch Komunitného centra MEDIK-M, n.o. slávnostné otvorenie oddychového a relaxačného parku. Na úvod všetkých prítomných privítal riaditeľ zariadenia MEDIK-M, n.o. Milan Matia. Na otvorení parku boli prítomní poslanci Mgr. Ján Zuberec a pracovníci mestského úradu mesta Martin odboru sociálnych služieb PhDr. Katarína Tomášová. Na otvorení sa zúčastnili hostia spoločne s klientami zariadenia MEDIK-M, n.o. aby si spoločne pozreli krátky kultúrny program ktorí pre nich pripravili klienti zariadenia, deti. Nechýbalo tu krásne hovorené slovo, veršovačka, ale i spev a nádherná hudba ktorú vylúdili pod rukami mladých hudobníkov rôzne hudobné nástroje. Ďalším zaujímavým bodom programu ktorí pre prítomných pripravili bolo predstavenie "Tvorivých dielní", kde si mohli všetci prítomní pozrieť, čo všetko sa dá vytvoriť a vyrobiť vlastnými rukami nielen na hrnčiarskom kruhu ale aj z rôznych materiálov čo sa povaľujú bez úžitku doma na povale. Nezabudnuteľné okamihy nájdete v našej galérii na http://medikm.sk/slavnostne-otvorenie-parku.html

Milí spoluobčania mesta Martin,

dovoľujem si Vás osloviť v mene neziskovej organizácie MEDIK­-M, Východná 20 a pozvať Vás na slávnostné otvorenie „PARKU“ v našom zariadení ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2014 o 16,00 hod. Pripravili sme pre Vás zaujímavý kultúrny program v ktorom vystúpia nielen naši seniori, ale aj deti so Základných umeleckých škôl z Martina. Predstavíme Vám tvorivé dielne, ktoré využívame pri terapiách. Počas slávnostného otvorenia parku bude zároveň deň otvorených dverí, kde si budete môcť pozrieť naše Komunitné  centrum sociálnych služieb. Pre všetkých návštevníkov je pripravené malé občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Akcia !
Komunitné centrum uvádza pre nových klientov špeciálnu akciu t.j. obed v cene 1,52 € nielen počas týždňa, ale aj v sobotu, nedeľu a štátom uznané sviatky. Podmienkou je mať priznaný stupeň odkázanosti IV. a vyšší. Rozhodnutie o odkázanosti pre ambulantnú formu si vybavíte na Mestskom úrade Martin. V zariadení Komunitného centra sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. máme ešte voľných 10 miest, ktoré Vám radi dáme k dispozícii. Uprednostnení budú prví záujemcovia. Cenu 1,52€ za obed garantujeme aj v roku 2014. Bližšie informácie budú zverejnené na našich internetových stránkach, alebo na telefónnom čísle +421917794492.

IVRA: Vyzval o pozastavení účinnosti zákona o sociálnych službách, bližšie informácie nájdete na www adrese http://www.zbierka.sk/sk/aktuality/ivra-vyzval-o-pozastaven-cinnosti-zkona-o-socilnych-sluzbch.a-222.html

Dňa 17.5.2014 navštívili naše zariadenie Komunitného centra sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. nórski študenti medicíny Jesséniovej lekárskej fakulty vo farbách svojich národných krojoch http://medikm.sk/norski-studenti-mediciny-v-krojoch.html.

Dňa 10.5.2014 sa bude v priestoroch komunitného centra MEDIK-M, n.o. grilovať. Hlavným kuchárom v tomto prípade bude sám riaditeľ Komunitného centra Milan Matia. Dúfame, že bude pekné počasie a grilovačka sa bude páčiť všetkým klientom zariadenia a ich rodinným príslušníkom. Fotografie z tejto akcie nájdete samozrejme v našej galérii http://medikm.sk/grilovanie-v-altanku.html.

Dňa 20.4.2014 bola spustená skúšobná prevádzka informačného kanála "Livechatoo" ktorý umožňuje jednoduchým spôsobom kontaktovať zodpovedného pracovníka ktorý klientovi zodpovie požadované informácie uvedené v texte správy.

Dňa 3.4.2014 bol schválený zákon č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Účinnosť zákona č. 84/2014 Z. z. je od 15.4.2014. Hlavnou zmenou v definícii oprávnenej osoby oproti predchádzajúcemu návrhu už môžu byť aj osoby vykonávanú pracovnú činnosť na základe dohôd mimo pracovného pomeru. Zároveň bolo vypustené aj ustanovenie stanovujúce vypracovať bezpečnostnú smernicu pre informačné systémy a bola vypustená povinnosť oboznámiť s obsahom bezpečnostnej smernice oprávnené osoby. Zmenili sa aj výšky sankcií, kde pokuty v rozsahu od 150€ do 300000€ musel úrad uložiť vždy. Teraz pokuty klesli na hranicu 200000€ a povinnosť uložiť pokutu sa zmenila na možnosť.

Dňa 31.3.2014 sa klienti Komunitného centra zúčastnili zasadnutia poslancov MSÚ, kde vystúpili s krátkym kultúrnym programom. Záznam zo slávnostného Veľkonočného zasadnutia poslancov mesta Martin ktoré odvysielala TVT (Televízia Turiec) dňa 2.4.2014 a vystúpenie seniorov z Komunitného centra MEDIK-M, n.o. zo dňa 31.3.2014. si môžete pozrieť v našej galérii.

Dňa 30.3.2014 sa bude v priestoroch Komunitného centra sociálnych služieb konať stretnutie ľudových umelcov ktorí budú všetkým prítomným klientom a ich príbuzným predvádzať technológiu výroby tradičných ľudových veľkonočných predmetov z rôznych materiálov. Zároveň sa všetkým klienti Komunitného centra MEDIK-M. n.o. pokúsia priblížiť staršie zvyky a obyčaje Veľkej noci. Ak vás táto udalosť zaujala odporúčam sledovať naše www stránky kde sa toho dozviete prostredníctvom textu, obrazu a zvuku omnoho viac. Na naše krásne veľkonočné zvyky a obyčaje sa prídu pozrieť aj Nórski študenti medicíny z Jesséniovej lekárskej fakulty v Martine.

Dňa 27.3.2014 bolo uskutočnená skúšobná prevádzka elektronického systému "eStretnutie" ktorá umožní záujemcom o poskytovanie sociálnych služieb v MEDIK-M, n.o. vopred elektronicky cez internet si dohodnúť osobné stretnutie v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. Naplánovanie osobného stretnutia si môžete vyskúšať v "Privátnej zóne".

Dňa 24.2.2014 sa bude variť pre klientov zariadenia Komunitného centra MEDIK-M, n.o. pravá slovenská praženica so slaninkou. Variť a vypekať bude ako vždy tradične riaditeľ MEDIK-M, n.o. Milan Matia.

Koncom mesiaca január 2014 sa vykonalo pravidelné hygienické vymaľovanie priestorov Komunitného centra sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.

Dňa 6.2.2014 sa budú v priestoroch MEDIK-M, n.o. piecť pre klientov a pracovníkov zariadenia palacinky na želanie. Piecť bude riaditeľ MEDIK-M, n.o. Milan Matia a všetkých srdečne pozýva na ochutnávku palaciniek.

Dňa 22.1.2014 sa v priestoroch Komunitného centra sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. uskutočnilo netradičné varenie "fazule", ktorú varil osobne sám riaditeľ MEDIK-M, n.o. Milan Matia a ktorou uhostil všetkých prítomných pracovníkov zariadenia.

Dňa 17.1.2014 sú aktualizované formuláre potrebné k zabezpečeniu poskytovania sociálnej služby.

Od 1.1.2014 je v platnosti zákon č. 485/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Zákon rieši viaceré problémy, ktoré  súvisia so s demografickými zmenami a zvyšovaním počtu osôb odkázaných na sociálne služby, so strategickými a koncepčnými dokumentami prijatými na medzinárodnej a národnej úrovni, s pokračujúcim  nedostatkom  finančných zdrojov v sociálnych službách, resp. potrebou zapojiť do tejto oblasti viaceré zdroje, ale aj s potrebou reagovať na problémy, ktoré sa vyskytujú v implementačnej praxi.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, hlavným cieľom zákona je zlepšiť kvalitu sociálnych služieb, zvýšiť participáciu štátu na financovaní sociálnych služieb a upraviť pravidlá  podpory sociálnych služieb  z verejných zdrojov, a tým zvýšiť udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb, ale aj upraviť viaceré otázky, ktoré si vyžiadala aplikačná prax.

Zámerom viacerých zmien je upraviť poskytovanie finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti aj na regionálnej úrovni poskytovaním finančného príspevku podľa stupňa odkázanosti klienta na pomoc inej fyzickej osoby, a to z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Zákon upravuje a sprísňuje  podmienky  registrácie a  finančnej podpory z verejných zdrojov a zvyšuje hranice ochrany príjmu prijímateľov sociálnej služby pred platením  neprimeranej úhrady za sociálnu službu pri jednotlivých formách pobytových sociálnych služieb a druhoch sociálnych služieb. Zámerom je ďalej rozčleniť  skupiny sociálnych služieb, tak aby zodpovedali požiadavkám praxe a z tohto dôvodu sa zavádza nová skupina sociálnych služieb krízovej intervencie.

Súčasne sa novým spôsobom rozdeľujú kompetencie obcí a VÚC v posudzovacom procese na účely sociálnych služieb a znížiť tak administratívnu a finančnú záťaž  na túto činnosť pre samosprávu, ale aj zlepšiť a zjednodušiť tento proces pre klientov. V súlade s procesom prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť sa navrhuje upraviť jednotlivé hmotnoprávne podmienky poskytovania sociálnej služby v pobytových zariadeniach, zapracovať požiadavky transformácie pobytových sociálnych služieb na alternatívne komunitné sociálne služby s cieľom vytvoriť podmienky, aby klient zotrval čo najdlhšie v prirodzenom prostredí, napríklad obmedzením kapacity pobytových zariadení sociálnych služieb, nemožnosťou registrácie zariadení presahujúcich zákonom stanovenú kapacitu, neumiestňovaním detí a mládeže do celoročných pobytových zariadení typu domova sociálnych služieb.

Za významnú možno považovať podrobnú  úpravu podmienok kvality (štandardy) sociálnych služieb a systém ich hodnotenia, ktoré sú v histórii poskytovania sociálnych služieb novým prvkom a s ich uplatňovaním poskytovatelia sociálnych služieb nemajú  dostatočné skúsenosti. Aj z tohto dôvodu sa  naďalej navrhuje uplatňovať ich postupne, aby poskytovatelia mali dostatočný priestor na oboznámenie sa s nimi a následnú realizáciu. S kvalitou poskytovania sociálnych služieb súvisí aj kvalitný proces akreditácie vzdelávacích programov a odborných činností v sociálnych službách, a preto sa navrhuje podmienky akreditácie bližšie špecifikovať a precizovať.


Dňa 29.12.2013 oslávila svoje 100. narodeniny pani Vilma Herchlová, fotografie nájdete v galérii.

Dňa 19.12.2013 sa uskutočnila prezentácia spojená s burzou ručných prác klientov zariadenia Komunitného centra MEDIK-M, n.o. pri príležitosti vystúpenia klientov zariadenia na vianočnom programe spoločne s detským folklórnym súborom Turiec.

Dňa 20.12.2013 o 14,00 hod sa v priestoroch Komunitného centra MEDIK-M, n.o. uskutoční "varenie" vianočnej kapustnice. Kapustnicu organizačne zabezpečuje riaditeľ MEDIK-M, n.o., a srdečne pozvaní sú všetci pracovníci zariadenia MEDIK-M, n.o.

Dňa 9.12.2013 sa uskutočnia záverečné skúšky 220 hod. akreditovaného kurzu opatrovania. Všetkým účastníkom kurzu želáme šťastnú ruku vo výbere otázok, aby si obhájili svoje nadobudnuté zručnosti a vedomosti čo najlepšie.

Dňa 7.12.2013 o 14,00 hod. priestory Komunitného centra sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. navštívi vianočný Mikuláš. Pre klientov zariadenia a ich príbuzných si Mikuláš pripravil krátky kultúrny program spojený s rozdávaním darčekov.

Dňa 24.11.2013 sa v priestoroch Komunitného centra sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. uskutočnilo tradičné pečenie vianočných koláčov spoločne so študentami Jesséniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Spoločné momenty študentov a klientov zariadenia nájdete v obrazovej galérii.


V zariadení MEDIK-M, n.o. pripravujeme vybaviť niektoré miestnosti technikou (Smart TV, Tablet...) umožňujúcou interaktívne komunikovať klientovi s príbuznými pomocou komunikačných technológií Skype. Komunikačný program Skype umožňuje neobmedzene komunikovať (audio+video) cez internet s kýmkoľvek na svete bez dodatočných poplatkov. Pre zabezpečenie správnej funkcie stačí mat len internet. V prípade záujmu o túto službu nás prosím kontaktujte a v prípade dostatočného záujmu z Vašej strany sa dohodneme na spôsobe poskytovania služby.

Dňa 6.11.2013 bola doplnená možnosť darovania 2% z vašich daní zariadeniu MEDIK-M, n.o.

Od 5.11.2013 sú stránky www.medikm.sk nahradené novými stránkami s redakčným CMS (Content Management System) systémom, RSS aktualitami, Blog-om, Facebook-om, Guest Book-om t.j. Knihou návštev, Contact Form - Kontaktným formulárom s automatickou registráciou užívateľov do našich internetových stránok.


Informujeme budúcich záujemcov o zamestnanie v zariadení Komunitného centra sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., že dňa 1.11.2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona o zdravotnom poistení platná od 01.11.2013 zaviedla možnosť uplatnenia tzv. odvodovej úľavy pre zamestnávateľov, ktorí zamestnajú dlhodobo nezamestnané osoby. Zamestnávatelia si po splnení piatich podmienok stanovených v hore uvedenom zákone budú môcť uplatniť tzv. odvodovú úľavu. Zamestnávatelia budú plniť všetky oznamovacie a vykazovacie povinnosti, ale poistné za týchto zamestnancov bude platiť štát. Bližšie informácie nájdete tu.

ZÁKAZ  NÁVŠTEV !

Z dôvodu vyhlásenia epidémie musíme pristúpiť k preventívnemu opatreniu a zakázať návštevy v Zariadení sociálnych služieb

MEDIK-M, n.o.

Zákaz návštev platí od 6.3.2020 do odvolania.

Za pochopenie Vám ďakujeme


ZÁKAZ NÁVŠTEV V NEMOCNICIACH A ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) od 6.3.2020
vydal zákaz návštev pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, detských domovoch a väzniciach.


Administrátor.

Návrat na obsah